Informacja katastralna powiatu staszowskiego
Pomoc      Strona główna   Strona Starostwa
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Zdjęcie lotnicze
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Rzeźba
Raster mapy ewid.
Tereny zalewowe
0,2%-powódz raz na 500 lat
1%-powódź raz na 100 lat
10%-powódz raz na 10 lat

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg